TOEPASSINGEN

Yalibims is een milieuvriendelijk vulkanisch product,
wat geschikt is voor meerdere toepassingen.

Eigenschappen

Yalibims is een licht ophoog- en aanvulmateriaal, afkomstig van het eiland Yali bij Griekenland.

De te leveren graderingen zijn: 0/8 mm, 3/8 mm, 0/16 mm, 8/16 mm en 0/31,5 mm. De gradaties 0/16 mm en 0/31,5 mm zijn vanuit voorraad depot Rotterdam direct leverbaar. Overige gradaties zijn leverbaar op bestelling.

Aanvulmateriaal

 • Als isolerend aanvulmateriaal onder gebouwen en woningen. Yalibims laat zich voor deze doeleinden eenvoudig verblazen.
 • Als aanvulmateriaal bij de aanleg van rioleringen, duikers en gas- en waterleidingen.
 • Als aanvul- en funderingsmateriaal tegen een viaduct.
 • Als aanvulmateriaal van sloten en vaarten, wanneer ongelijke zetting verwacht moet worden.
 • Als licht aanvulmateriaal achter damwanden.
 • Als sporttechnische laag NOCNSF-M24.a voor sportvelden.

Funderingsmateriaal

 • Als wegfundering direct onder asfaltverharding.
 • Als wegfundering direct over bestaand asfalt, waarna hierover weer opnieuw asfalt is aangebracht.
 • Als funderingsmateriaal bij de aanleg van wegen in zettingsgevoelige gebieden.
 • Als funderingsmateriaal bij de aanleg van bouwwegen, waarbij het bouwtransport enkele jaren zonder problemen kan plaatsvinden.
 • Als waterbergend funderingsmateriaal onder waterpasserende bestratingsmateriaal. Lees meer.

Overige toepassingen

 • Als bijmenging in bomenzand.
 • Als mengmateriaal in de land- en tuinbouw.
 • Als toepassing bij licht gewicht beton.
 • Als granulaat voor de fabrikage van lichtgewicht betonblokken.
 • In de agricultuur vanwege zijn wateropname en afgifte, zie de Powerpoint hierover.
 • Als materiaal voor daktuinen en groene daken, zie het document.
 • Als ophoogmateriaal rondom kabels en gas- en waterleidingen.
 • Als waterfilterend materiaal voor visvijvers en zwemvijvers.

PRODUCTEN BIJ ONS VERKRIJGBAAR

Yalibims  /  Vulkaan eifel bims   /  Flugsand   /  Lava   /  Hoogovenslakken
Zand  /  Grind   /  Grond   /  Stortsteen   /  Split, grind in diverse kleuren
Sfeerfoto home New Way Trading

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten