POREUS GESTEENTE VAN VULKANISCHE OORSPRONG

Poreus gesteente van vulkanische oorsprong zijn onder andere bims, flugsand en lava- en tufstenen. Deze materialen worden bijvoorbeeld toegepast als ophoogmateriaal, wegfundering en in drainagetoepassingen zoals dijken, wegen, in de tuinbouw en voor verhardingslagen onder sportvelden. Hier leest u alles over de soorten poreus gesteente die wij aanbieden, hun eigenschappen en aan welke voorwaarden zij voldoen.

poreus gesteente graafmachine new way trading
Neem contact met ons op

Poreus gesteente en BRL 9317

Al het poreus gesteente dat wij aanbieden, voldoen aan de beoordelingsrichtlijn BRL 9317. Deze richtlijn heeft betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van “poreus gesteente van vulkanische oorsprong”. Bims, flugsand en lava- en tufstenen dienen bij toepassing op of in de bodem te voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Met het NL BSB productcertificaat op basis van de BRL 9317 kunnen deze producten worden voorzien van een wettelijk bewijsmiddel in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Poreus gesteente uit Griekenland en Duitsland: bims

Bims is eigenlijk de Duitse benaming voor “puimsteen”, maar de term bims wordt ook vaak in Nederland gebruikt. Het is een poreus gesteente die bij een vulkaanuitbarsting ontstaat door zeer snelle afkoeling. Hierdoor hebben de gassen in het gesteente geen gelegenheid om uit het materiaal te treden.

Vooral Vulkaan Eifel Bims is erg bekend. Dit heeft een lage dichtheid en is ideaal om toe te passen als licht ophoog- of aanvulmateriaal. Denk aan bouwprojecten binnen de grond-, weg - en waterbouw, zoals de aanleg van sportvelden, opvulling van kruipruimten en de aanleg van tijdelijke rijbanen. Het gewicht van Vulkaan Eifel Bims is ongeveer 0/16 mm.

Sinds 25 jaar wordt ook Yalibims in Nederland toegepast. Yalibims wordt gewonnen op het Griekse eiland Yali en de chemische samenstelling heeft een hoog siliciumgehalte van ruim 70%. Yalibims wordt bijvoorbeeld toegepast als:

  • Isolerend aanvulmateriaal onder woningen en gebouwen
  • Aanvul- en funderingsmateriaal tegen een viaduct
  • Licht aanvulmateriaal achter damwanden
  • Wegfundering onder asfaltverharding
  • Waterbergend funderingsmateriaal onder waterpasserende bestratingsmateriaal
  • Bijmenging in bomenzand
  • Materiaal voor daktuinen en groene daken

Flugsand

Een ander poreus gesteente is flugsand. Flugsand wordt ook wel bimszand genoemd en is een loskorrelige en poreuze zandsoort die ontstaat tijdens het afkoelingsproces van vloeibare lava. Het is niet hydraulisch, heeft een grote waterdoorlatendheid en fysische stabiliteit. Hierdoor kan flugsand toegepast worden onder sportvelden, in vaarwegen en bij de aanleg van tijdelijke rijbanen.

poreus gesteente shovel new way trading
Neem contact met ons op

Poreus gesteente lava: ideaal voor gebruik in waterwingebieden

Lava wordt gewonnen in het gebied ten noordwesten van het Duitse Koblenz. Het ontstaat na stolling van vloeibare lava na een vulkaanuitbarsting. Tijdens het stollen ontstaan luchtbellen en daarna ontstaat een waterdoorlatend en poreus gesteente. Lava is een licht funderingsmateriaal en zeer geschikt voor gebruik in waterwingebieden, het bouwrijp maken van terreinen, het vullen van sloten en de aanleg van sportterreinen.

Poreus gesteente en de levering van New Way Trading

Wij leveren het poreus gesteente van uw keuze op iedere gewenste locatie in Nederland. Dit doen wij per vrachtwagen of per binnenvaartschip. Uiteraard is elk soort poreus gesteente op het Bouwstoffenbesluit gecertificeerd en u ontvangt dit certificaat ook zelf.

Wij leveren diverse bouwstoffen zoals stortsteen, grind, zand, yalibims, lava en Vulkaan Eifel bims. Wilt u eerst advies voordat u een poreus gesteente bestelt, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Neem contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten