Flugsand

Flugsand heeft een zeer lage dichtheid en bestaat voornamelijk uit vulkanisch glas. Het wordt ook wel bimszand genoemd. Het is een loskorrelige en poreuze zandsoort die duizenden jaren geleden is ontstaan tijdens het afkoelingsproces van vloeibare lava. New Way Trading importeert flugsand uit het Duitse Eifelgebied. Flugsand wordt in de wegenbouw ongebonden toegepast als categorie 1-bouwstof. Het materiaal is geschikt als aanvul- en ophoogmateriaal voor gebieden waar de kans op verzakking groot is.

Offerte aanvragen
producten-icon-1-eigenschappen-newwaytrading.svg

Eigenschappen

Afhankelijk van de herkomst kunnen de korrelgroottes variëren. Daarom worden de verschillende soorten bimszand gedoseerd aan de hand van de kwaliteitsnorm van het betreffende project. Flugsand is niet hydraulisch. Verder heeft het een grote waterdoorlatendheid, een hoge chemische en fysische stabiliteit, een groot evenwichtsdraagvermogen en een hoge hoek van inwendige wrijving (< 45 graden).

producten-icon-2-toepassingennewwaytrading.svg

Toepassingen

Dankzij de bovengenoemde eigenschappen is flugsand prima toepasbaar als funderingsmateriaal bij de aanleg van tijdelijke rijbanen, onder wegen, onder sportvelden, in vaarwegen, in leidingsleuven, achter damwanden, als kernmateriaal in dijken en onder parkeerplaatsen.

producten-icon-4-technischeeigenschappen-newwaytrading.svg

Technische specificaties

Flugsand is in drie verschillende types verkrijgbaar: 850, 900 en 950. Flugsand 950 is het zwaarst van gewicht. Als u geïnteresseerd bent in deze producten kunt u de technische specificaties vrijblijvend bij ons aanvragen. We voorzien u graag van uitgebreid advies. Zo kunt u de juiste keuze maken voor uw bouwproject.

producten-icon-5-levering-newwaytrading.svg

Levering

New Way Trading voert flugsand per vrachtwagen of per binnenvaartschip op iedere gewenste locatie in Nederland aan. Het product is op het Bouwstoffenbesluit gecertificeerd. Wij zorgen ervoor dat u in bezit komt van dit certificaat. Mocht u behoefte hebben aan advies, dan kunt u altijd bij ons terecht. Behalve flugsand kunt u andere bouwstoffen bij ons bestellen, waaronder: Yalibims, lava, vulkaan Eifel bims, stortsteen, grind en zand.

Producten bij ons verkrijgbaar

Yalibims  /  Vulkaan eifel bims   /  Flugsand   /  Lava   /  Hoogovenslakken

Zand  /  Grind   /  Grond   /  Stortsteen   /  Split, grind in diverse kleuren

Flugsand mogelijkheden bij New Way Trading

Flugsand is een poreus en loskorrelig vulkanisch materiaal. Het wordt voornamelijk gewonnen in Duitsland en Italië en wordt ook wel bimszand genoemd. De korrelafmeting van flugsand is 0-16 mm. Flugsand is geschikt voor toepassing onder wegen, onder sportvelden, onder parkeerplaatsen, in sloten en vaarten, als kernmateriaal in rivierdijken en achter darmwanden. Bij New Way Trading kunt u terecht voor flugsand. Wij vervoeren dit per vrachtwagen of per binnenvaartschip naar elke gewenste locatie in Nederland. Hier leest u over de eigenschappen van flugsand, de toepassingen en de benodigde certificering.

flugsand voorwerk
Neem contact met ons op

Flugsand eigenschappen

Flugsand is afkomstig van de noordoosthellingen van de bergen aan de weerszijden van de Rijn in Duitsland in de buurt van Koblenz. Bij een vulkanische uitbarsting wordt als regel een deel van het magma en omringende gesteenten uit een vulkaan weggeslingerd. Dat deel van het tijdens de eruptie geproduceerde materiaal met een korrelgrootte dat kleiner is dan circa 8 mm, wordt flugsand genoemd.

Het materiaal kent een groot aantal eigenschappen waardoor dit geschikt is als ophoog- of aanvulmateriaal in zettingsgevoelige gebieden. De eigenschappen zijn flugsand zijn onder andere:

 • Grote waterdoorlatendheid
 • Groot evenwichtsdraagvermogen
 • Grote stabiliteit
 • Niet hydraulisch
 • Hoek van inwendige wrijving die groter is dan 45 graden

Flugsand toepassingen

Flugsand wordt onder andere toegepast als onderbouw voor weg- en waterbouwprojecten, maar ook voor sportvelden. Hiervan is de bekendste toepassing van flugsand als ongebonden toplaag in paardenbodems. Ondanks de onregelmatige korrelgrootte is flugsand makkelijk te verwerken. Daarnaast zal het niet snel verdichten, wat een groot voordeel is in de hippische sport.

Daarnaast wordt flugsand toegepast als ophoogmateriaal in onder andere dijken, terreinophogingen en de aanleg van weglichamen. Bij toepassing van Flugsand leveren de grote mate van waterdoorlatendheid en de goede wrijvingseigenschappen vaak bijkomende voordelen op. Door de grotere gevoeligheid voor verbrijzeling is Flugsand minder geschikt om als funderingsmateriaal te gebruiken.

Alle toepassingen van flugsand op een rij:

 • Aanleg van weglichamen
 • Terreinophogingen
 • Dijkversterkingen
 • Sleufaanvullingen en tijdelijke rijbanen
 • Aanvullingen achter darmwanden

Uitvoeringsaspecten flugsand

Gaat of laat u flugsand toepassen, houd dan rekening met het volgende:

 • Heeft de ondergrond een zuurgraad van pH 4 of lager, dan zal op de lange termijn verwering van het Flugsand optreden
 • Verwerk flugsand niet bij vorst
 • Voor zover verdichting is voorgeschreven, moet het aanbrengen van Flugsand in lagen met een dikte van maximaal 0,40 m, gemeten na verdichting. De holle ruimte van Flugsand, kwaliteitsklasse 1, moet na verdichting ten minste 28% en ten hoogste 32% bedragen

flugsand project
Neem contact met ons op

Certificering flugsand

Flugsand is op het Bouwstoffenbesluit gecertificeerd volgens BRL nr. 9316. Gecertificeerd volgens NL BSB K21210. De BRL 9316 legt de te volgen productiecontrole vast, maar ook de wijze van toetsing aan de eisen in het Bbk voor ongebonden toepassing van flugsand. In de BRL worden alleen milieuhygiënische eisen gesteld. Op basis van de BRL 9316 wordt een NL-BSB productcertificaat afgegeven.

Uiteraard zorgen wij er bij New Way Trading voor dat u dit certificaat in bezit krijgt. Daarnaast kunt u altijd terecht bij ons voor advies. Bent u op zoek naar andere bouwstoffen dan flugsand, zoals lava, yalibims, vulkaan Eifel bims, grind, zand of stortsteen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Neem snel contact op.

Neem contact op

Scroll naar boven