Toepassingen

Yalibims is een milieuvriendelijk vulkanisch product,
wat geschikt is voor meerdere toepassingen.

Offerte aanvragen

Eigenschappen

Yalibims is een licht ophoog- en aanvulmateriaal, afkomstig van het eiland Yali bij Griekenland.

De te leveren graderingen zijn: 0/8 mm, 3/8 mm, 0/16 mm, 8/16 mm en 0/31,5 mm. De gradaties 0/16 mm en 0/31,5 mm zijn vanuit voorraad depot Rotterdam direct leverbaar. Overige gradaties zijn leverbaar op bestelling.

Aanvulmateriaal

 • Als isolerend aanvulmateriaal onder gebouwen en woningen. Yalibims laat zich voor deze doeleinden eenvoudig verblazen.
 • Als aanvulmateriaal bij de aanleg van rioleringen, duikers en gas- en waterleidingen.
 • Als aanvul- en funderingsmateriaal tegen een viaduct.
 • Als aanvulmateriaal van sloten en vaarten, wanneer ongelijke zetting verwacht moet worden.
 • Als licht aanvulmateriaal achter damwanden.
 • Als sporttechnische laag NOCNSF-M24.a voor sportvelden.

Funderingsmateriaal

 • Als wegfundering direct onder asfaltverharding.
 • Als wegfundering direct over bestaand asfalt, waarna hierover weer opnieuw asfalt is aangebracht.
 • Als funderingsmateriaal bij de aanleg van wegen in zettingsgevoelige gebieden.
 • Als funderingsmateriaal bij de aanleg van bouwwegen, waarbij het bouwtransport enkele jaren zonder problemen kan plaatsvinden.
 • Als waterbergend funderingsmateriaal onder waterpasserende bestratingsmateriaal. Lees meer.

Overige toepassingen

 • Als bijmenging in bomenzand.
 • Als mengmateriaal in de land- en tuinbouw.
 • Als toepassing bij licht gewicht beton.
 • Als granulaat voor de fabrikage van lichtgewicht betonblokken.
 • In de agricultuur vanwege zijn wateropname en afgifte, zie de Powerpoint hierover.
 • Als materiaal voor daktuinen en groene daken, zie het document.
 • Als ophoogmateriaal rondom kabels en gas- en waterleidingen.
 • Als waterfilterend materiaal voor visvijvers en zwemvijvers.

Producten bij ons verkrijgbaar

Yalibims  /  Vulkaan eifel bims   /  Flugsand   /  Lava   /  Hoogovenslakken

Zand  /  Grind   /  Grond   /  Stortsteen   /  Split, grind in diverse kleuren

Scroll naar boven