Overige toepassingen 

 • Als bijmenging in bomenzand
 • Als mengmateriaal in de land- en tuinbouw
 • Als toepassing bij licht gewicht beton
 • Als granulaat voor de fabrikage van
  lichtgewicht betonblokken
 • In de agricultuur vanwege zijn wateropname en afgifte
 • Als materiaal voor daktuinen en groene daken
 • Als ophoogmateriaal rondom kabels en gas- en waterleidingen
   

Agricultuur

Licht gewicht betonblokken

Sedum, lavendel