Yalibims

Yalibims is een licht ophoog- en aanvulmateriaal, afkomstig van het eiland Yali bij Griekenland.
De te leveren graderingen zijn: 0/8 mm, 3/8 mm, 0/16 mm, 8/16 mm en 0/31,5 mm. De gradaties 0/16 mm en 0/31,5 mm zijn vanuit voorraad depot Rotterdam direct leverbaar. Overige gradaties zijn leverbaar op bestelling.

Yalibims is een milieuvriendelijk vulkanisch product, wat geschikt is in onderstaande toepassingen.

Onderstaande toepassingen worden door ons uitgevoerd

Funderingsmateriaal

 • Als wegfundering direct onder asfaltverharding.
 • Als wegfundering direct over bestaand asfalt, waarna hierover weer opnieuw asfalt is aangebracht.
 • Als funderingsmateriaal bij de aanleg van wegen in zettingsgevoelige gebieden.
 • Als funderingsmateriaal bij de aanleg van bouwwegen, waarbij het bouwtransport enkele jaren zonder problemen kan plaatsvinden.
 • Als waterbergend funderingsmateriaal onder waterpasserende bestratingsmateriaal. Lees meer.

Aanvulmateriaal

 • Als isolerend aanvulmateriaal onder gebouwen en woningen. Yalibims laat zich voor deze doeleinden eenvoudig verblazen.
 • Als aanvulmateriaal bij de aanleg van rioleringen, duikers en gas- en waterleidingen.
 • Als aanvul- en funderingsmateriaal tegen een viaduct.
 • Als aanvulmateriaal van sloten en vaarten, wanneer ongelijke zetting verwacht moet worden.
 • Als licht aanvulmateriaal achter damwanden, zie de foto's.
 • Als sporttechnische laag ISA-M24.a voor sportvelden.

Overige toepassingen

 • Als bijmenging in bomenzand.
 • Als mengmateriaal in de land- en tuinbouw.
 • Als toepassing bij licht gewicht beton.
 • Als granulaat voor de fabrikage van lichtgewicht betonblokken, zie foto's.
 • In de agricultuur vanwege zijn wateropname en afgifte, zie foto's en zie de Powerpoint hierover.
 • Als materiaal voor daktuinen en groene daken, zie foto's en het document.
 • Als ophoogmateriaal rondom kabels en gas- en waterleidingen.