Schelluinen industrieterrein

Bouwrijpmaken en aanleg riolering met Yalibims 0/31,5 mm.