Rotterdam Nesselande

Om de zijwaartse druk tegen de waterkerende dijk zo gering mogelijk te maken is hier gekozen voor een Yalibims fundering.