Moordrecht

Voor het project herprofileren Westringdijk tussen de Vierde Tochtweg en gemaal Abraham Kroes is met een speciale constructie met een kleidam, een niet waterdoorlatende folie en Yalibims 0/16 een ophoging van de dijken gerealiseerd.