HI Ambacht

Bouwrijpmaken van diverse straten in nieuwbouwwijk Volgerlanden met 40.000 ton Yalibims 0/31,5 mm.