Dordrecht

Voor de omlegging van de Noordbaan van de Laan der Verenigde Naties is Yalibims 0/31,5 mm geleverd als lichtgewicht funderingsmateriaal t.b.v. het tegengaan van te verwachten zettingen.