Aanvulmateriaal 

  • Als isolerend aanvulmateriaal onder gebouwen en woningen. Yalibims laat zich voor deze doeleinden eenvoudig verblazen.
  • Als aanvulmateriaal bij de aanleg van rioleringen, duikers en gas- en waterleidingen
  • Als aanvul- en funderingsmateriaal tegen een viaduct
  • Als aanvulmateriaal van sloten en vaarten, wanneer ongelijke zetting verwacht moet worden
  • Als licht aanvulmateriaal achter damwanden
  • Als sporttechnische laag ISA-M24.a voor sportvelden.

     

Aanvulmateriaal achter damwand