YALIBIMS 

Yalibims wordt sinds 15 jaar in Nederland toegepast in de grond-, weg- en waterbouw in zettingsgevoelige gebieden voor verschillende toepassingen.

New Way Trading BV kan onbeperkt (nog 110 miljoen ton) Yalibims leveren vanuit voorraad inclusief milieucertificaten conform Besluit Bodem Kwaliteit per binnenvaartschip of per vrachtwagen door geheel Nederland.